Kjøreskole Mysen

Skal du ta førerkortet og ser etter en kjøreskole i Mysen? Sørby Trafikk-Skole gir deg en effektiv opplæring av god kvalitet.  

Vår kjøreskole i Mysen tilbyr følgende kurs:

 

-       Trafikalt grunnkurs

-       Moped

-       Personbil

-       Personbil B96

-       Personbil med tilhenger

 

Trafikalt grunnkurs

Før du kan ta kjøretimer eller starte øvelseskjøringen, må du ta trafikalt grunnkurs. Kurset er obligatorisk og varer i 17 timer. Gjennom kurset vil du får en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Du må være minst 15 år for å ta kurset på trafikkskole, men det er også et valgfritt fag i 10. trinn på ungdomsskolen.

Kurset inneholder:

 1. Trafikkopplæring
 2. Trafikk og førerrollen
 3. Mennesket i trafikken og samhandling
 4. Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring
 5. Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
 6. Tiltak ved trafikkulykke
 7. Trafikant i mørket (mørkekjøring)

 

Etter du har fullført et trafikalt kurs på vår kjøreskole i Mysen, vil du få et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Dette beviset samt gyldig legitimasjon må alltid være med deg i bilen når du øvelseskjører, enten det er på trafikkskolen eller privat. Dersom du er over 25 år er du fritatt for deler av grunnkurset (ikke mørkekjøring og førstehjelp) og kan kjøre uten øvelseskjørebevis.

 

Moped

På vår kjøreskole i Mysen kan du ta grunnkurs i moped. Uavhengig av om du skal ta førerkort for moped eller bil, må du først gjennom et trafikalt grunnkurs. Deretter starter selve kjøretimene. Første trinn handler om at du skal bli kjent med mopeden og hvordan den fungerer. Før du kan starte på den praktiske opplæringen på veien, må du ta tre timer med teoretisk opplæring hos vår kjøreskole i Mysen.

Antall kjøretimer avhenger av behov. Målet med den trafikale delen er at du skal mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i variert trafikk og i god samhandling med andre trafikanter. Den avsluttende delen av opplæringen består av et obligatorisk sikkerhetskurs i regi av vår kjøreskole i Mysen, hvor du blant annet skal øve på å kjøre i tettbygd strøk og på landeveg, velge kjøreruter som er sikre og til ulempe for andre og reflektere rundt egne erfaringer. Til slutt avlegger du en teoriprøve. Husk å søke om førerkort i forkant. Teoriprøven er avsluttende prøve for moped.

 

Personbil

På samme måte som for moped, må du først ta et trafikalt grunnkurs for å kunne starte kjøretimer og øvelseskjøring hjemme. Denne kan du ta på vår kjøreskole i Mysen. Deretter må du gjennom en grunnleggende opplæring som gjør deg kjent med både bilen og førerrollen og en trafikal del som består av praktiske kjøretimer. Du velger selv om du vil kjøre opp med automat- eller manuelt gir. Velger du automatgir får du imidlertid en kode i førerkortet som begrenser deg til denne typen biler. Den trafikale delen avsluttes med et sikkerhetskurs på øvingsbane. Kurset skal sørge for at du unngår ulykker og lærer deg hvordan du sikrer personer og last samt hvordan kjøremåten din avgjør om du har, eller mister, kontrollen over bilen.

For å ta førerkort for personbil er det viktig at du øver mye og får inn rikelig med mengdetrening. Dette kan gjøres privat eller på vår kjøreskole i Mysen. Før du kan ta teoriprøven må du gjennom nok et sikkerhetskurs. Dette kurset lærer deg risiko knyttet til bilkjøring og forbikjøring og består av fire deler:

 

 1. Bilkjøringens risiko
 2. Kjøring på landeveg og forbikjøring
 3. Avsluttende kjøring i trafikken
 4. Refleksjon og oppsummering

 

Teoriprøven kan du ta på en trafikkstasjon og er tilgjengelig når søknaden om førerkort er registrert. Når teoriprøven og alle obligatoriske kurs er bestått, gjenstår kun oppkjøring. Også denne gjennomføres på en trafikkstasjon. Bilen som brukes til oppkjøringen må være godkjent av Statens Vegvesen og det er deg selv som skaffer bilen. Bilen kan du låne på vår kjøreskole i Mysen. Under oppkjøringen skal du gjennomføre en kontroll av bilen før du starter, kjøre en forhåndsbestemt rute og parkere bilen riktig. Etter kjøreturen avgjør sensor om du har klart målene for siste del av opplæringen, og dermed også du har bestått oppkjøringen eller ikke.

Ønsker du å bestille kjøretimer? Kontakt vår kjøreskole i Mysen for et prisestimat og ledige timer.

Ta kontakt

Adresse

Smedgata 4

1850 Mysen

698 92 545

mysen@sorby.no